Kristoffer Joner Born 1972-09-19 Stavanger, Norway

Kristoffer Joner (born September 19, 1972) is a Norwegian actor born in Stavanger, Norway.

Movies Starring Kristoffer Joner